کوره پلاس

چرخ سفال - کوره های دست دوم

 • افزودن به علاقه‌مندی 2,000,000 تومان

  اجاره کوره سفالگری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 18,500,000 تومان

  چرخ پدالی پیریایی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 8,000,000 تومان

  چرخ پیریایی مدل p50

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,500,000 تومان

  چرخ پیریایی مدل p50

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 75,000,000 تومان

  چرخ سفالگری

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,500,000 تومان

  چرخ سفالگری

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,500,000 تومان

  چرخ سفالگری

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 87,000,000 تومان

  چرخ سفالگری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 24,000,000 تومان

  چرخ سفالگری صنعت سرام

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 11,000,000 تومان

  چرخ صنعت سرام پدالی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 19,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 24,000,000 تومان