کوره پلاس
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,000,000 تومان

  اجاره کوره سفالگری

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 18,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 25,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 75,000,000 تومان

  چرخ سفالگری

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 24,000,000 تومان

  چرخ سفالگری صنعت سرام

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 11,000,000 تومان

  چرخ صنعت سرام پدالی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 75,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27,000,000 تومان